Informatie/ kopen eendenbroedkorf

Eendenbroedkorven worden  gebruikt om eenden een veilige broedplaats te geven. Daarnaast zijn ze erg decoratief aan het water.

Foto: Nico Balk, Ens (NOP)

Ik vlecht twee verschillende modellen, zie foto s hieronder. De eerste foto is de korf met opstapje, de tweede foto het “kolenkitmodel”. De laatste is het veiligst voor het nest omdat het nest daar (door de langere lengte van de korf) dieper in ligt.

Korven kunnen weer geleverd worden vanaf het najaar 2021, voor broedseizoen 2022. Stuur hiervoor een mail . Zie contact .

Een standaardbroedkorf kost 25,00 euro per stuk (excl. verzendkosten à 7,50 eur per korf). 

klein017


Informatie :

  1. Waarom een eendenbroedkorf ?
  2. Wanneer een broedkorf plaatsen?
  3. Hoe een eendenbroedkorf plaatsen?
  4. Het broedproces
  5. De komst van de kuikens
  6. Levensduur eendenbroedkorf
  7. Korven vlechten, oude ambacht
  8. Workshop broedkorf vlechten

Waarom een eendenbroedkorf?

Door middel van het plaatsen van een broedkorf biedt u eenden een beschutte nestgelegenheid. Als u de korf boven het water plaatst zullen landroofdieren (vossen, marters en katten bijv.) niet bij het nest komen. Vliegende roofdieren zoals kraaien, reigers, ooievaars, eksters en meeuwen worden door de nauwe ingang van de korf weerhouden om het nest te plunderen. Bovendien… een klassieke broedkorf van wilgenteen is mooi om te zien in het landschap of aan de rand van een vijver. Niet voor niets worden veel van de broedkorven gebruikt als decoratie, in huis of in de tuin.

Geplunderd  nest in open veld


Wanneer een broedkorf plaatsen?

Eenden moeten wennen aan de nieuwigheden in hun omgeving, dus ook aan nieuwe broedkorven. Het zou dus even kunnen duren voordat de dieren de broedkorf gaan gebruiken, hier kan soms een jaar overheen gaan. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen moeten de broedkorven vroeg in het seizoen worden geplaatst, bij voorkeur in februari (of eerder). De kans is dan het grootst dat de korf voor het eerste legsel gebruikt gaat worden. Echter er zijn altijd eenden waarvan het broedsel verstoord wordt en die later in het voorjaar opnieuw gaan nestelen en dus alsnog de korf uit kunnen kiezen. Tot ongeveer 1 juni kunnen we vervolglegsels verwachten. Na die datum is de kans klein dat er nog een nest in zal komen.

Hoe een eendenbroedkorf plaatsen?

De broedkorven worden op kruislings geplaatste stokken (niet meegeleverd) gemonteerd. Dit kan aan de oever van het water (vijver) of gewoon midden in het water (ca. 50-80 cm boven het water). Belangrijk is dat de stokken stevig in de bodem worden gedrukt! De manden kunnen het beste met trekbandjes vast gemaakt worden aan de stokken. Indien het waterpeil sterk varieert kunnen vlotjes worden gebruikt. Als het eendennest in het water komt te hangen is het broedsel namelijk verloren. Bij het plaatsen is het belangrijk dat een beschutte windluwe plek wordt gekozen, waarbij de vluchtopening in de richting van open water wijst. Gezien de overheersende windrichting (zuid tot west) wordt de korf het best geplaatst met de vluchtopening richting het noordoosten. En plaats de korf iets achterover hangend. De eieren zullen dan niet naar buiten rollen als het eendje het nest verlaat en de kans dat kraaien erbij komen is kleiner.

U dient zelf nestmateriaal (hooi of fijngeknipt gras) in de korf te leggen. Dit doen eenden meestal niet zelf. En een broedkorf zonder nestelmariaal zal minder snel worden gebruikt door een eend. Maak de korf met name aan de achterkant winddicht met fijngeknipt hooi. Door alvast een kuiltje in het hooi te drukken wordt de korf nog aantrekkelijker voor de eendjes. Het fijn knippen van het hooi heeft als doel te voorkomen dat nijlganzen en kraaien bij pogingen om het nest te plunderen met een paar hooihalmen het hele nest naar buiten kunnen trekken. Vooral als de biotoop gunstig is qua voedsel en rust, zijn eenden behoorlijk trouw aan het gebied waar ze uit het ei zijn gekomen. Dus als ze er eenmaal in broeden is de kans groot dat ze het jaar erop terugkomen.

Het broedproces

Enkele dagen na de keuze van de nestplaats, waarbij de woerd ook helpt, legt ze een ei. Dit is een “test-ei” dat ze enkel dagen alleen laat. Als dit ei verdwijnt weet ze dat de plek niet veilig is en zal ze een andere plek gaan zoeken. Ligt het ei er nog dan legt ze er daarna nog 10 of 11 bij, steeds in de vroege ochtenduren. Het eerste legsel telt vaak 11 of 12 eieren, een vervolglegsel meestal minder.  Dan begint ze 28 dagen lang te broeden waarbij de woerd steeds op de wacht zit.

In de periode dat de eenden een nestplaats zoeken en eieren leggen is het verstandig om de omgeving van de korf in de vroege ochtenduren met rust te laten omdat de eenden dan bij de korf zijn. ’s Middags en ’s avonds is er vaak geen eend te bekennen. Zit de eend eenmaal te broeden dan is ze minder verstoringsgevoelig, ze zal zich zo lang mogelijk stil houden en vertrouwen op haar verstopte plek en schutkleur.

De komst van de kuikens

De moeder verlaat de korf en zwemt nerveus heen en weer waarbij ze lokkende geluidjes maakt naar de kuikens. Omdat deze een zeer sterke drift hebben om bij de moeder te blijven, zullen ze ook naar buiten komen en zich verzamelen op het plateautje van de korf. Vaak moet er dan wat moed verzameld worden om in de diepte te springen. Dit kan even duren, maar soms springt een hele toom zonder veel na te denken naar beneden en vertrekt het gezin direct.

Eendenkuikens zijn nestvlieders waardoor ze na het verlaten van het nest niet meer in terug komen. De moeder trekt met ze de wijde wereld in. Wie het geluk heeft om vanuit een raam uit te kijken op een sloot, kan daar een korf plaatsen en het eendenleven  rond de korf prachtig bekijken.

Levensduur eendenbroedkorf

Wie zuinig op zijn korven is, haalt ze na het broedseizoen weer naar binnen en bergt ze op een droge plek op. Het nest materiaal en de eierdoppen worden verwijderd. Zorg ervoor dat de korf tijdens de opslag niet betreden wordt door een kat. De eend zal er dan nl niet meer in willen broeden.

De levensduur van een broedkorf is onder gunstige omstandigheden ongeveer 6 a 7 jaar (beschutte plek, na broeden schoonmaken en opbergen) en onder slechte omstandigheden 2 a 3 jaar (niet binnenhalen en wisselvallige zomer).

Korven vlechten, oude ambacht

Mandenvlechten en ook eendenbroedkorven vlechten  is een oude ambacht dat de nodige oefening vergt. Het vindt zijn oorsprong in het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen op het platteland zoals aardappelmanden. Het vlechten van broedkorven is als ambacht bewaard gebleven vanwege de gebruikswaarde binnen het kooibedrijf. Eendenbroedkorven zijn te koop, voor een prijs die in geen verhouding staat tot de hoeveelheid (hand)werk die er in gaat zitten. Voor twee à drie tientjes kunt u vaak al over een korf beschikken.